webmaster

webmaster

ผู้เยี่ยมชม

info@kjohnnyshop.com

  ประเภทของใบชา (1065 อ่าน)

2009-07-11 20:08

ประเภทของชา
ชาแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 3 ประเภท คือ ชาดำ ชาอู่หลง และชาเขียว ซึ่งได้จากใบชาชนิด
เดียวกัน คือ คาเมลเลีย ไซเนนซิส ใบชาสดจากต้นชาเมื่อนำมาเข้าสู่กระบวนการผลิตและการบ่ม
(ออกซิเดชั่น) แตกต่างกัน จะได้ชนิดของชาแตกต่างกัน ในระหว่างกระบวนการผลิต ใบชาจะเกิด
การเปลี่ยนแปลงทางเคมีตามธรรมชาติเกิดสีและรสขึ้น

ชาดำ เป็นชาที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเนื่องจากมีกลิ่นหอมและรสชาติเข้มข้น
การผลิตชาดำนั้น ทำโดยนำเอาใบชามาทำให้แห้งด้วยการผึ่งไว้เพื่อลดความชื้น ใช้เวลาประมาณ
12-16 ชั่วโมง จากนั้นนำมานวดเพื่อให้ใบชาลีบอ่อนด้วยลูกกลิ้ง เซลล์ชาแตกปลดปล่อยเอ็นไซม์
ออกมา จากนั้นนำไปผ่านกระบวนการบ่มโดยวางเป็นแผ่นบางๆ ให้มีลมพัดผ่านให้อากาศระบาย
และมีอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ แล้วทำให้แห้งด้วยลมร้อน จะได้ใบชาดำที่แห้งสนิท

ชาอู่หลง มีกระบวนการผลิตแบบเดียวกับชาดำ เพียงแต่ผ่านกระบวนการบ่มเพียงครึ่งหนึ่ง
เท่านั้นโดยกระบวนการลดความชื้นจะใช้เวลาเพียง 6 ชั่วโมง แล้วผ่านขั้นตอนนวดและบ่ม
ด้วยเวลาสั้นๆจึงทำให้ชาอู่หลงมีรสชาติและสรรพคุณผสมผสานกันระหว่างชาดำและชาเขียว

ชาเขียว หลังจากเก็บยอดอ่อนของต้นชามาแล้ว จะนำมาอบด้วยไอน้ำก่อนเป็นขั้นตอนแรก
เอ็นไซม์ถูกทำลายลงและนำไปนวดด้วยลูกกลิ้ง และทำให้แห้งอย่างรวดเร็ว การทำชาเขียวจะยัง
ไม่ผ่านกระบวนการบ่มใดๆ ซึ่งแตกต่างจากชาดำและชาอู่หลง ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้ใบชายังคงมี
ลักษณะเป็นสีเขียวอยู่ จากกระบวนการผลิตด้วยขั้นตอนที่ง่ายและรวดเร็วนี้เอง ทำให้ชาเขียวยัง
คงสารสำคัญจากพืชที่เราเรียกว่า สารพฤกษเคมีที่มีประโยชน์ต่างๆ ไว้ได้มากกว่าชาดำและ
ชาอู่หลงนั่นเอง

58.8.245.84

webmaster

webmaster

ผู้เยี่ยมชม

info@kjohnnyshop.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
กรุณากรอกตัวเลขผลลัพธ์จากด้านบน
Powered by MakeWebEasy.com