ประเภทของนม

Last updated: 2009-10-15  |  5967 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประเภทของนม

  •     นมผงสูตรสำหรับทารกแรกเกิด - 1ปี (infant formula)

เป็นนมวัวที่มีการปรับลดโปรตีนและเกลือแร่ เติมวิตามินและสารอาหารต่างๆเพื่อให้มีคุณค่าของสารอาหารใกล้เคียงกับนมแม่   ใช้สำหรับทารกแรกเกิดถึง 1 ปี มีมาตรฐานในการกำหนดปริมาณสารอาหาร แต่อาจมีการเติมสารอาหารบางชนิดซึ่งตรวจพบใหม่ในนมแม่ ทำให้นมผงแต่ละกระป๋องมีการเติมสารอาหารและราคาแตกต่างกัน

  •   นมผงสูตรต่อเนื่อง ( follow-on formula)

สำหรับทารกอายุ 6 เดือนขึ้นไป –  3 ปี : เป็นนมวัวที่มีการปรับลดหรือเพิ่มสารอาหารต่างๆ  โดยมีปริมาณโปรตีนอยู่ระหว่างนมวัวและนมผงสำหรับทารก

  •   นมครบส่วน ( whole milk) หรือนมสด

เป็นน้ำนมวัวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิต่างๆในการผลิตเพื่อทำลายเชื้อที่อาจปนเปื้อนมาก่อนบรรจุเป็นนมที่ขาดวิตามินซีและ แบ่งชนิดของนมตามกรรมวิธีฆ่าเชื้อต่างๆได้แก่ นมพาสเจอไรซ์ (pasteurized milk) นมประเภทนี้จะบรรจุกล่องหรือขวดพลาสติกแช่ตู้เย็นตลอดเวลา    มีระยะการเก็บหรือวันหมดอายุสั้น นมสเตอริไลซ์ (Sterilized milk) เป็นนมที่ผ่านความร้อนที่จุดเดือด เป็นนมที่บรรจุกระป๋องอลูมิเนียม มีระยะการเก็บนาน และนมยูเอชที (UHT milk) เป็นนมบรรจุกล่องกระดาษบุอลูนิเนียม ที่ผ่านความร้อนสูง ในระยะเวลาที่สั้น    สามารถเก็บที่อุณหภูมิห้องได้นานหลายเดือน นมครบส่วนจะมีโปรตีนและเกลือแร่ปริมาณสูงกว่านมผงสำหรับทารก 2 สูตรแรก จึงไม่เหมาะสำหรับทารก นมครบส่วนหรือนมสด 1 แก้วจะให้พลังงาน 170 กิโลแคลอรี่ สามารถให้เด็กอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

  •   นมพร่องมันเนยและนมขาดมันเนย (low fat and skim milk)

นมพร่องมันเนยเป็นนมวัวที่มีไขมันน้อยกว่า 1.5 กรัม/ นมผง 100 กรัม ส่วนนมขาดมันเนยเป็นนมที่ไม่มีไขมัน ปกตินมพร่องมันเนยและนมขาดมันเนย ไม่ใช้เลี้ยงทารก แต่อาจให้ในเด็กที่เป็นโรคอ้วนหรือมีไขมันในเลือดสูง และมีอายุมากกว่า 2

  •    โยเกิร์ต (yoghurt)

เป็นนมสดหรือนมขาดมันเนยที่มีการเติมเชื้อจุลินทรีย์สุขภาพ เช่น Lactobacilli    ซึ่งจะย่อยน้ำตาลแลคโตสให้เป็นกรดแลคติค ทำให้น้ำนมมีลักษณะเนื้อข้นๆเป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาติที่ให้ปริมาณแคลเซียม ใกล้เคียงกับนมรสจืดกล่องเล็กขนาด 200 มิลลิลิตร จึงสามารถให้บริโภคแทนนมรสจืดเพื่อเสริมแคลเซียมทุกวัน  แต่อาจมีการเติมน้ำตาลหรือผลไม้เชื่อมร้อยละ 8 เพื่อลดรสเปรี้ยวของโยเกิร์ต ทำให้รับประทานง่าย เนื่องจากโยเกิร์ตมีปริมาณนมน้อย จะทำให้เด็กได้รับแคลเซียมไม่เพียงพอ นอกจากนี้โยเกิร์ตยังมีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบ หากบริโภคปริมาณมาก อาจทำให้ติดหวานเกิดผลเสียต่อสุขภาพร่างกายและทำให้ฟันผุ  จึงไม่แนะนำให้เด็กบริโภคแทนนมครบส่วน แต่สามารถให้เด็กอายุมากกว่า 1 ปีบริโภคได้เป็นครั้งคราว

  •    นมเปรี้ยวพร้อมดื่ม (drinking yoghurt)

เป็นนมสดหรือนมขาดมันเนยที่มีสภาพเป็นกรด จากการเติมเชื้อจุลินทรีย์สุขภาพ เช่น Lactobacliili ซึ่งจะย่อยแลคโตสเป็นกรดแลคติค หรือเติมน้ำผลไม้ ทำให้มีรสเปรี้ยว เพื่อให้รับประทานง่าย จึงมีการเติมน้ำตาลปริมาณมากร้อยละ 8-18 ไม่แนะนำให้เด็กบริโภคนมเปรี้ยวพร้อมดื่มแทนนมครบส่วน เนื่องจากนมเปรี้ยวพร้อมดื่มมีปริมาณนมน้อย จะทำให้เด็กได้รับแคลเซียมไม่เพียงพอ นอกจากนี้นมเปรี้ยวพร้อมดื่มยังมีน้ำตาลปริมาณมาก ทำให้เด็กติดรสหวาน เกิดผลเสียต่อสุขภาพร่างกาย ฟันผุ และปฏิเสธนมรสจืด


Powered by MakeWebEasy.com