พิธีชงชา

Last updated: 2009-07-27  |  2772 จำนวนผู้เข้าชม  | 

พิธีชงชา

ชะโนะยุ    พิธีชงชา

 


             ชะโนะยุเป็นพิธีการดื่มมัทฉะ(matcha ชาเขียวป่น)แบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น  เริ่มด้วยการใส่มัทฉะลงใน chawan(ถ้วยสำหรับดื่มชา)รินน้ำร้อนใส่  คนจนเป็นฟองด้วยchasen (ไม้คนชาทำด้วยไม้ไผ่)จากนั้นก็ดื่มได้  เราจะรู้สึกถึงบรรยากาศที่อ่อนช้อยงดงามตามแบบฉบับของญี่ปุ่น  เมื่อได้เห็นพวกเขาเพลิดเพลินกับพิธีชงชาในห้องน้ำชาที่เงียบสงบ  ซึ่งประดับภาพแขวนหรือแจกันดอกไม้ที่ตกแต่งตามฤดูกาล ฯลฯ ที่โทะโคะโนะมะ(มุมประดับในห้องรับแขก)  ขณะชื่นชมสวนญี่ปุ่นอันสวยงาม  พิธีชงชาแผงไว้ด้วยความหมายอันลึกซึ้ง  มีองค์ประกอบต่าง    มากมาย  ไม่เฉพาะแต่กิริยามารยาทในการดื่มชาแต่ยังรวมถึงจิตวิญญาณแห่งเซน  (ศาสนาพุทธนิกายเซน) ล้วนเป็นทัศนคติที่มีต่อชีวิตทั้งสิ้น  เราสามารถเข้าถึงจิตวิญญาณแห่งพิธีชงชาได้โดยการฝึกหัดพิธีชงน้ำชาแล้วนำมา ใช้กับชีวิตประจำวันของเราที่ประเทศญี่ปุ่น  ส่ตรีจำนวนมากเรียนร้พิธีชงชาแบบดั้งเดิมเช่นเดียวกับเรียนรู้การจัดดอกไม้ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของความสุนทรีของสตรี  ประเพณีการดื่มmatchaเริ่มขึ้นในญี่ปุ่นราวศตวรรษที่  12 ผู้ให้แบบพื้นฐานของพิธีชงชาคือ  โซเอะคิเซน 


งานพิธีชงชามีอยู๋หลายแบบ ได้แก่  hatsugama (พิธีชงชาจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปีใหม่) nodate (พิธีชงชาที่จัดขึ้นในสวน) asacha (พิธีชงชาจัดในตอนเช้าของฤดูร้อน) oyosenocha (พิธีชงชาที่จัดในที่กว้างเช่นศาสเจ้า)

Powered by MakeWebEasy.com